ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
Docuware
آیا ابزاری برای پرداخت الکترونیک در پرتال درسا وجود دارد ؟
بله ، شما می توانید پس از تعریف حساب مورد نظر خود در تنظیمات پرتال با استفاده از کنترل پرداخت الکترونیک موجود در پرتال برای پرداخت به بانک مورد نظر خود متصل شوید و عملیات پرداخت را با موفقیت انجام دهید . 
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal