ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
Docuware
در پرتال درسا امکان آرشیو محتویات وجود دارد ؟
پرتال سازمانی درسا دارای این قابلیت می باشد که پس از اتمام بازه ای که تعیین نموده اید اطلاعات مورد نظر ، مانند اخبار را به طور اتوماتیک آرشیو نماید . همچنین این امکان وجود دارد که در صورت تمایل اطلاعت را به صورت دستی آرشیو  ویا اطلاعات را از آرشیو خارج نمایید . 
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal