ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
Docuware
آیا می توان از امکان RSS در پرتال درسا استفاده نمود ؟
بله ، شما می توانید RSS های گوناگون را از هر سایتی که مد نظر دارید تهیه کنید  و آن را در پرتال خود پیاده سازی نمایید . همچنین یکی دیگر از ابزارهای  پرتال سازمانی درسا امکان تولید خروجیRSS از محتویات سایت خودتان می باشد .
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal