ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
Docuware
آیا در پرتال درسا امکان پیگیری تراکنش های انجام شده در پرتال وجود دارد ؟

بله ، از دیگر امکانات درسا می توان به گزارش آمار سایت آن اشاره نمود . این امکان به مدیران سایت این اجازه را  می دهد که بر تک تک تراکنش های صورت گرفته در پرتال نظارت داشته و بتوانند از آن گزارش تهیه کنند. این گزارش گیری هم می تواند بر روی تراکنش های پنل مدیریتی سایت باشد و هم نمایش سایت .

 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal