ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
Docuware
ویژگی های یک پرتال چیست؟

- تایید هویت تکی:(Single Sign-On)

- کنترل امنيت و تعیین سطوح دسترسی: (Security & Access Control) 

- یکپارچه سازی:ارتباط بین داده های سازمان با بیرون سازمان(Integration)

- صفحه شخصی:(PersonalPage)

- جستجوی پیشرفته:(Advanced Search)

- بستر کار گروهی:(Collaboration Platform)

- کاربری آسان:(User Friendly)

- توسعه پذیری آسان
زیر پورتال:(SubPortal)

- تجمیع اطلاعات و اشتراک گذاری اطلاعات
موتور تولید فرم پیشرفته
موتور تولید گردش کار پیشرفته
موتور تولید گزارش

 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal