ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
Docuware
از چه زبانهایی می توان در پرتال استفاده کرد؟
در پنل مدیریتی پرتال درسا امکان بی نظیری برای مدیریت زبان وجود دارد  که از طریق آن می توانید تنها با تعریف زبان مورد نظر خود امکان پیاده سازی پرتال با همان زبان را داشته باشید .  
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal