ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
Docuware
کار کردن با پرتال سازمانی درسا برای یک کاربر غیر حرفه ای تا چه حد آسان است ؟
دُرسا با هدف پوشش کاربران عادی و حرفه ای به نحوی طراحی شده که کاربری که تنها بتواند با کامپیوتر کارکند ، با کمترین آموزش قادر خواهد بود نیاز خود را برآورده سازند ضمن اینکه افراد حرفه ای هم به راحتی میتوانند به کدها دسترسی داشته و نیازهای حرفه ای خود را به راحتی تولید کنند.
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal