ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
Docuware
آیا امکان آپلود فایل بروی سایت موجود می باشد؟
بلی،پورتال دارای سیستم مدیریت فایل بسیار قوی می باشد که با حفظ امنیت پرتال ، امکان انتقال فایل را به صورت مستقیم از کامپیوتر شما بروی سایت فراهم می آورد.
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal