ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
portal
پرتال سازمانی درسا از نوع Open Source های رایگان است ؟

نرم افزار دُرسا به طور کامل در شرکت پاسکال سیستم طراحی و تولید شده ( زبان C#.NET و پایگاه داده SqlServer ) و به همین دلیل ، هر نوع درخواست و نیاز جدید قابل پیاده سازی می باشد.

 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal