طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال سازمانی درسا
portal
 
پشتیبانی نوروزی درسا
بازديد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور از پرتال درسا در نمايشگاه سايبري
بازديد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور از پرتال درسا در نمايشگاه سايبري
بازديد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور از پرتال درسا در نمايشگاه سايبري
بازديد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور از پرتال درسا در نمايشگاه سايبري
1394/03/06
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal