طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال سازمانی درسا
portal
 
پشتیبانی نوروزی درسا
كسب عنوان محصول برگزيده نمايشگاه، افتخاري ديگر از افتخارات شركت فناوري اطلاعات شركت فناوري اطلاعات پاسكال سيستم پويا
كسب عنوان محصول برگزيده نمايشگاه، افتخاري ديگر از افتخارات شركت فناوري اطلاعات شركت فناوري اطلاعات پاسكال سيستم پويا
كسب عنوان محصول برگزيده نمايشگاه، افتخاري ديگر از افتخارات شركت فناوري اطلاعات شركت فناوري اطلاعات پاسكال سيستم پويا
كسب عنوان محصول برگزيده نمايشگاه، افتخاري ديگر از افتخارات شركت فناوري اطلاعات شركت فناوري اطلاعات پاسكال سيستم پويا
1394/03/04
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal