طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال سازمانی درسا
portal
 
پشتیبانی نوروزی درسا
راه اندازي سامانه نقل و انتقال دانشجويان دانشگاه آزاد
راه اندازي سامانه نقل و انتقال دانشجويان دانشگاه آزاد
سامانه نقل و انتقال دانشجويان دانشگاه آزاد توسط تيم نرم افزاري درسا راه اندازي شد، كه به موجب آن نيم ميليون از سفر هاي دانشجويي كاهش مي يابد.
سامانه نقل و انتقال دانشجويان دانشگاه آزاد توسط تيم نرم افزاري درسا راه اندازي شد، كه به موجب آن نيم ميليون از سفر هاي دانشجويي كاهش مي يابد. و  واسطه هاي   نقل و انتقالات دانشجويان حذف مي شوند.
1393/05/22
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal